BEL
†Бог любіць цябе такім, які ты ёсць! †Хрыстос дабравольна пайшоў на крыж за твае правіны †Смерць пераможана! † Найбольш просты шлях да святасці - не асуджай! †Ісус шукае і чакае цябе! †Хрыстос уваскрос! †Д'ябал не можа зрабіць пекла прывабным, таму ён робіць прывабнай дарогу туды

У што мы верым?

Мы верым у адзінага Бога - Айца, Сына і Духа Святога. Верым у тое, што Бог любіць кожнага чалавека такім, які ён ёсць, нягледзячы на ўсе яго грахі, якімі б яны ні былі. І просім у Айца ласку, каб любіць Яго і нашых блізкіх таксама, як Ён - аж да таго, каб жыць для іншых, пры неабходнасці добраахвотна аддаць сваё жыццё за блізкага, як гэта зрабіў дзеля ўсіх нас Ісус Хрыстос.

Наогул, жыццё хрысціяніна складаецца не з выканання законаў. Рэлігійнасць можа не мець нічога агульнага з верай. Любі і рабі што хочаш - так кажуць айцы Царквы Хрыстовай, якая з'яўляецца не інстытутам, не мірской арганізацыяй, а містычным целам Хрыста. Менавіта на ім і трымаецца Царква. Мы прыходзім у храм, каб слухаць Слова Божае і маліцца разам. Бо Хрыстос прыходзіць да сваіх вучняў, калі яны разам. Вельмі цяжка выратавацца аднаму, без супольнасці такіх жа грэшнікаў, як і ты.

Так, у хрысціян ёсць свае законы, але для хрысціяніна галоўнае - не выкананне законаў. Чалавек, які імкнецца выконваць законы Бога без прысутнасці любові ў сэрцы, якую можа даць толькі Хрыстос, губіць сваю душу. Хрысціянін выконвае законы не таму, што абавязаны гэта рабіць па сваіх рэлігійных меркаваннях, а з любові да Бога і бліжняга.

КАРОТКІ КАТЭХІЗІС

Кожны думаючы чалавек шукае адказы на асноўныя жыццёвыя пытанні: Хто стварыў свет і ўсё існае? Хто Бог? Хто чалавек? Які сэнс і мэта яго існавання? Чаму побач з дабром у свеце існуе зло? Які сэнс малітвы? Ці трэба верыць? І гэтак далей...
Адказаў на такія пытанні навука не дае, таму што гэта не ўваходзіць у кола разгляданых ёй пытанняў. Спробу адказу робіць філасофія. Яна можа ўсё ж такі памыляцца, таму што з'яўляецца тварэннем чалавечага розуму, які часам памыляецца. Поўны адказ на актуальныя пытанні чалавечага існавання можа даць толькі Адкрыццё Божае, перададзенае людзям Царквой.
Адкрыццё Божае змяшчаецца ў Святым Пісанні і Святой Традыцыі. Святое Пісанне - гэта цэлая бібліятэка, у склад якой уваходзяць 73 кнігі, з якіх 46 кніг Старога Запавету і 27 Новага Запавету.

Жыццё і выратавальная дзейнасць Ісуса Хрыста выкладзены ў Евангеллі чатырма евангелістамі (святыя Мацей, Марк, Лука і Ян).

Запаведзі любові

Адна вера не можа выратаваць чалавека: «вера без спраў мёртвая» (Як 2, 20). Таму неабходна ўводзіць Евангелле ў паўсядзённае жыццё.

Ісус Хрыстос, Сын Божы, сказаў пра Сябе: «Я ёсць шлях і праўда і жыццё» (Ян 14, 6). Менавіта Ісус з'яўляецца нашым галоўным настаўнікам, Святаром і пастырам. Ён працягвае жыць і дзейнічаць у заснаванай Ім Царкве, Ён - «галава цела Царквы», якой мы члены.

На пытанне фарысэяў аб тым, якая з запаведзяў асноўная, Ісус адказвае, што першая з усіх запаведзяў - запаведзь любові Бога і бліжняга.

1. Палюбі Госпада Бога твайго ўсім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю, і ўсім разуменнем тваім, і ўсёю моцаю тваёю.
2. Палюбі блізкага твайго, як самога сябе.

Дзесяць Запаведзяў Божых

Дзве асноўныя запаведзі любові ў пашыранай форме паказаны ў Дэкалогу (Дзесяці запаведзях).

1. Я Гасподзь, Бог твой: хай ня будзе ў цябе іншых багоў, апрача Мяне.
2. Не вымаўляй імя Госпада, Бога твайго, марна.
3. Памятай дзень святы.
4. Шануй бацьку твайго і маці тваю.
5. Не забівай.
6. Ня чыні пералюбу.
7. Ня крадзь.
8. Не кажы ілжывага сведчаньня на блізкага твайго.
9. Не пажадай жонкі блізкага твайго.
10. Не пажадай маёмасці блізкага твайго.

Евангельскія асалоды

Праграму жыцця хрысціяніна перадаў Хрыстос у Сваёй Нагорнай пропаведзі і абвясціў у Яго васьмі благаслаўленнях.

Дабрашчасныя ўбогія духам, бо іх ёсць Царства Нябеснае.

Дабрашчасныя тыя, што плачуць, бо яны суцешацца.

Дабрашчасныя лагодныя, бо яны ўспадкуюць зямлю.

Дабрашчасныя тыя, хто жадае і прагне праўды, бо яны насыцяцца.

Дабрашчасныя міласэрныя, бо яны памілаваны будуць.

Дабрашчасныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць.

Дабрашчасныя міратворцы, бо яны сынамі Божымі назавуцца.

Дабрашчасныя гнаныя за праўду, бо іх ёсць Царства Нябеснае.

Дабрашчасныя вы, калі будуць вас ганьбіць і гнаць і ўсякім словам ліхім несправядліва зневажаць за Мяне. Радуйцеся і весялецеся, бо ўзнагарода ваша вялікая на нябёсах (Мц 5, 3.12).

Дабрачыннасці для цела

Любоў да бліжняга непадзельна звязана з любоўю да Бога і выяўляецца ў наступных дабрачыннасцях для цела і для душы:

1. Накарміць галоднага.
2. Напаіць таго, які прагне.
3. Апрануць голага.
4. Прыняць вандроўніка ў свой дом.
5. Наведаць зняволенага.
6. Наведаць хворага.
7. Пахаваць памерлых.

«Па тым пазнаюць усе, што вы Мае вучні, калі будзеце мець любоў паміж сабою» Ян 13, 35.

Дабрачыннасці для душы

1. Звярнуць грэшніка ад памылковага шляху.
2. Навучыць неасвечаных.
3. Даць добрую параду тым, хто сумняваецца.
4. Суцешыць скрушнага.
5. Цярпліва пераносіць крыўды.
6. Дараваць ад усяго сэрца абразы.
7. Маліцца за жывых і памерлых.

Асноўныя добрыя справы

1. Малітва.
2. Пост.
3. Міласціна.

Сем сакрамэнтаў Касцёла

Хрыстос сказаў: «Я ёсьць лаза, а вы галіны; хто застаецца ўва Мне, і Я ў ім, той прыносіць багаты плён» (Ян 15, 5). Божае жыццё ў чалавеку даецца Ісусам Хрыстом Уваскрослым і ўмацоўваецца ў святых сакрамэнтах.

1. Хрост.
2. Канфірмацыя.
3. Эўхарыстыя.
4. Пакаянне.
5. Намашчэнне хворых.
6. Святарства.
7. Шлюб.

Тры дабрачыннасці Божыя

1. Вера.
2. Надзея.
3. Любоў.

Чатыры асноўныя дабрачыннасці

1. Здаровы розум.
2. Справядлівасць.
3. Ўстрыманне.
4. Мужнасць.

Дары Святога Духа

1. Мудрасць.
2. Розум.
3. Савет.
4. Крэпасць.
5. Вядзенне.
6. Пабожнасць.
7. Страх Гасподні.

Сем галоўных грахоў

Божае жыццё ў чалавеку псуе грэх. Трэба сцерагчыся перш за ўсё тых грахоўных учынкаў, якія зацягваюць чалавека да наступных грахоў:

1. Ганарыстасць.
2. Скупасць.
3. Блуд.
4. Зайздрасць.
5. Чэраваўгоддзе.
6. Гнеў.
7. Лянота.

Маральныя дабрачыннасці, супрацьлеглыя сямі галоўным грахам

1. Пакора.
2. Адхіленне ад зямных выгод.
3. Цнатлівасць.
4. Міласэрнасць.
5. Умеранасць.
6. Цярпенне.
7. Працавітасць.

Грахі супраць Духа Святога

Пастаяннае супраціў Божай ласкі і частае здзяйсненне цяжкіх грахоў у наступстве можа прывесці да таго, што чалавечае сумленне становіцца неадчувальным і прыводзіць да знікнення пачуцця граху. Такія ўчынкі называюцца дзеяннямі або грахамі супраць Святога Духа (Мц 12, 31).

1. Грашыць, дзёрзка разлічваючы на міласэрнасць Божую.
2. Адчайвацца ці сумнявацца ў літасці Божай.
3. Пярэчыць зведанай хрысціянскай ісціне.
4. Зайздросціць ласцы Божай, дадзенай бліжняму.
5. Адкладваць пакаянне да самай смерці.

Грахі ў адносінах да бліжняга

Спрыяючы ў якой-небудзь форме граху іншых людзей, мы самі, у нейкай ступені, становімся вінаватымі у гэтам зле і ўдзельнічаем у граху. Грашыць у адносінах да бліжняга - гэта:

1. Угаворваць каго-небудзь зграшыць.
2. Загадваць зграшыць.
3. Дазваляць грэх.
4. Падахвочваць да граху.
5. Хваліць грэх іншага.
6. Захоўваць абыякавасць, калі хтосьці зграшыў.
7. Не змагацца з грахом.
8. Дапамагаць зграшыць.
9. Апраўдваць чыйсьці грэх.

«Гора таму чалавеку, праз якога спакуса прыходзіць» (Мц 18, 7).
Грахі, абуральныя да нябеснага пакарання

Да цяжкім грахоў адносяцца таксама ўчынкі, абуральныя да нябеснага пакарання (Быц 4, 10):

1. Свядомае злоснае чалавеказабойства.
2. Грэх садомскі, або мужаложства (гомасэксуалізм).
3. Прыгнёт бедных, удоў і сірот.
4. Пазбаўленне платы за выкананую працу.

Умовы добрай споведзі

Умовай даравання грахоў з'яўляецца змена жыццёвага шляху чалавека. У яго павінна быць жаданне абнаўлення сувязі з Богам. Чалавек павінен заўважыць, што «кожны, хто чыніць грэх, ёсць раб граху» (Ян 8, 34), і сумаваць па «свабодзе славы дзяцей Божых» (Рым 8, 21). Бог хоча выратаваць кожнага чалавека. Пасхальная таямніца Хрыста з'яўляецца крыніцай бесперапыннага прабачэння і абнаўлення. Хрыстос у сакрамэнце пакаяння і паяднання вяртае нам годнасць дзяцей Божых, дадзеную нам некалі ў хрышчэнні. Каб атрымаць дараванне грахоў у сакрамэнце пакаяння, неабходна:

1. Выпрабаванне сумлення.
2. Шчырая скруха за грахі.
3. Цвёрды намер выправіцца.
4. Шчырая споведзь.

Адказы на ўсе пытанні аб хрысціянскіх прынцыпах жыцця шукайце ў поўным Катэхізісе Каталіцкага Касцёла.

Дадаць каментарый

Ахоўны код
Абнавіць